Enskilt vatten och avlopp

Bor du utanför en tätort har du vanligtvis enskilt vatten och avlopp, med en egen brunn och egen avloppsanläggning, byggda för endast ett eller några få hushåll.

Enskilt avlopp

Har du ett enskilt avlopp är du som fastighetsägare ansvarig för att det fungerar som det ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten.

I Tomelilla kommun ansvarar Ystad- och Österlenregionens miljöförbund för tillstånd, tillsyn och frågor som gäller enskilt avlopp. Mer information hittar du på deras webbplats.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund Länk till annan webbplats.

Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar ditt dricksvatten minst var tredje år. Finns det små barn är det extra viktigt med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vid provtagning vänder du dig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne finns Eurofins och SYNLAB att välja på. I Tomelilla kommun rekommenderas att man utökar provtagningen med kadmium och bly, då dessa förekommer naturligt i höga halter på vissa ställen i marken.

Registrera din brunn

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat ett register där brunnsägare själva kan registrera enskilda brunnar för att ge brunnen ett bättre skydd. Det finns många fördelar med att registrera brunnen:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer
  • Räddningstjänsten har möjlighet att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten
  • Kunskapen om tillgång och kvalitet på grundvatten i olika område i Sverige ökar

Registreringen gör du via ett enkelt formulär, gör du det via en smartphone kan du dessutom positionera den med hjälp av GPS.

Rapportera in din brunn Länk till annan webbplats.