Försäkring för barn och elever

Här kan du läsa om kommunens olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar. Ni kan även anmäla er skada, antingen direkt via en webbanmälan eller via en skadeblankett.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea. Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Tomelilla kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dock inte vid sjukdom. I försäkringsbeskedet, som du kan läsa och ladda ner här nedan, hittar du mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring Pdf, 60.4 kB.

Åtgärder vid olycksfall

Om du drabbas av olycksfall och ska använda kommunens olycksfallsförsäkring, ansvarar du själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

Tänk på att:

  • Sök läkare eller tandläkare som är anslutna till försäkringskassan.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Svedea innan resan påbörjas.
  • Anmäl skadan till Svedea, se alternativa tillvägagångssätt nedan.

Gör en skadeanmälan

Det finns två sätt att anmäla din skada. Ni kan antingen göra det direkt via en webbanmälan på Svedeas webbsida eller via en skadeblankett som ni fyller i och skickar i original till Svedea.

Via webben

Via post

Blanketten skickas till:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Har du några frågor?

Du kan alltid ta kontakt med Svedea om du har fått en skada och behöver hjälp eller undrar något.

Telefon: 077-116 01 99
E-post: skadorforetag@svedea.se