Mobbning, trygghet och säkerhet

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.

Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person.

Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det är inte ovanligt mobbning sker via sociala medier, e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • Barnet blir tystare.
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan.
 • Kompisar följer inte med hem.
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar.
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma.
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på.
 • Återkommande huvudvärk och annan värk.
 • Vredesutbrott.
 • Sämre aptit.
 • Mardrömmar.
 • Blåmärken och andra skador.
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner.
 • Sämre studieresultat.

Kränkande behandling

Vuxna i till exempel förskola eller skola får inte kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Det är förbjudet. Diskriminering är när man behandlas sämre på grund av till exempel sexuell läggning eller om man är född i ett annat land än Sverige.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller killar. Även diskriminering som hänger ihop med anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar har samma kön och man trakasseras för detta.

Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller gjort någonting åt trakasserier från andra elever eller studenter.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.