Digital tillgänglighet och WCAG

Vår webb ska leva upp till tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG nivå AA.

Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som säger att offentliga aktörers webbplatser och mobila appar ska vara tillgängliga för alla.

"Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande." (digg.se)

I "Guide för tillgänglighet 2023" finns listade de reglerna vi måste förhålla oss till när vi publicerar. I checklistan nedan finns de 6 vanligaste reglerna.

Checklista för tillgängligt innehåll

  1. Texterna är skrivna i klarspråk
  2. Rubrikerna är korrekt formaterade (Rubrik 1 är sidans titel, rubrik 2 är nästa steg nedåt)
  3. Länktexterna är begripliga även ur den direkta kontexten (inte "Läs mer.")
  4. Bilderna har alt-texter
  5. Bilderna är mindre än 400kB, helst mindre än 200kB.
  6. Videorna är textade