Text, layout, bild och tryck

Vi hjälper till med att ge råd om vilken kommunikationskanal som är bäst lämpad för ditt behov.

I Tomelilla kommun har vi en tydlig inriktning att arbeta digitalt i möjligaste mån, så det vi bör tänka på också när det gäller kommunikation.

Ibland kan det dock vara motiverat med en trycksak som en affisch, en folder eller roll-up. Vi hjälper till med att utforma text och layout. Vi har tillgång till bildredigerings- och layoutprogram och har riktlinjer för hur material från kommunen ska se ut.

Vid tryck, kuvertering och utskick tar vi kontakten med leverantör inom tryck. Mindre upplagor kan skrivas ut istället, men tänk på att det oftast blir bättre kvalitet att trycka och kostnaden behöver inte bli så stor i förhållande till det extra värde det ger.

Kostnader för tryck bekostas av den egna enheten och utskrift ordnar man själv.

Uppdatera material

Om man vill uppdatera en redan befintlig trycksak är det enklaste tillvägagångssättet att skicka en Word- eller PDF-fil med de ändringar man vill ha gjord. Vi har tillgång till originalfilerna och ändrar i dessa. Därefter skickar vi tillbaka en reviderad kopia. Detta är för att samla materialet på ett ställe och för att undvika att det ska finnas flera olika versioner i omlopp.

Stöd vid textskrivande

Enligt Språklagen och Förvaltningslagen ska offentligt anställda använda klarspråk för att alla ska kunna ta del av informationen, oavsett förutsättningar. Klarspråk är inte detsamma som barnspråk, utan en text som är lätt att följa och ta till sig.

Läs gärna din text högt, så kan du höra var du behöver justera. Eller be en kollega läsa.

Kommunikationsavdelningen kan också hjälpa till. På intranätets sida om klarspråk, hittar du mer information och bra länkar som ger stöd i ditt skrivande. Länken finns precis här nedan.

Bilder och illustrationer

Ofta behövs bilder för att förstärka ett budskap. Det kan gälla allt från ett nyhetsbrev till ett större informationsutskick. Tomelilla kommun har en bildbank som kommunikation har ansvar över.

Om du är osäker på vad du behöver för bild och vilka regler som gäller för bildanvändning, ta kontakt med oss