Inköp

Kontrollera först i avtalsförvaltningen (tidigare avtalsdatabasen) om vi har ett avtal på det du ska köpa. Har vi avtal på varan/tjänsten beställer du genom att kontakta din beställare i verksamheten. Finns det inget avtal behöver du direktupphandla eller upphandla varan/tjänsten.

Avtalsförvaltningen hittar du i systemet Stratsys. Behörighet krävs för att logga in.

Kontakt

Har du frågor om inköp, kontakta inköps- och upphandlingsfunktion som är gemensam för Ystad och Tomelilla. Här kan du ställa frågor eller skicka över funderingar kopplade till inköp i stort som smått. Om du har svårt att formulera ditt budskap så skicka ett mail och boka möte.

För inköp- och beställningsfrågor, kontakta:
Telefon: 0411-577167
E-post: upphandling@tomelilla.se

Vem får handla och beställa?

Varje enhetschef utser vem som har behörighet att beställa. Endast behöriga beställare får beställa. I första hand görs beställningar på Marknadsplatsen Länk till annan webbplats., men det kan även behöva göras beställningar utanför Marknadsplatsen.

De avtal som ligger utanför Marknadsplatsen hittar du i avtalsförvaltningen (tidigare avtalsdatabasen) via Stratsys. I avtalet hittar du på vilket sätt du ska beställa från avtalet och i övrigt vad som är reglerat

Marknadsplatsen

Marknadsplatsen är vårt system för e-handel. Där görs inköpen i första hand. Endast behöriga beställare för göra inköp i Marknadsplatsen.

→ Här hittar du manualer för Raindance

Hur får jag behörighet till Marknadsplatsen?

Det är din enhetschef som utser behörig beställare. Enhetschefen fyller i ett formulär som skickas till gemensam administration. Samtidigt skickas det ett mejl till dig som beställare där du får läsa igenom vad som gäller och ge ditt godkännande.

När du klickat på länken nedan, välj "logga in som medarbetare".

→ Ansök om behörighet för Raindance och Marknadsplatsen Länk till annan webbplats.

Fakturan måste vara utställd på Tomelilla kommun

Observera att vi endast kan betala fakturor som är ställda till Tomelilla kommun. Kommer det en faktura som står i ditt eget namn, får vi enligt skattemässiga regler inte betala fakturan då det räknas som en privat faktura.

Kan jag handla var som helst med mitt handkassekort?

Handkassekort avskaffades 1 oktober 2023. Enstaka verksamheter har kvar handkassekort enligt överenskommelse.

Information om handkassekort