Avtalsförvaltningen och Stratsys

Avtalsförvaltningen (tidigare avtalsdatabasen) hittar du i systemet Stratsys.

Stratsys används för att registrera och hantera avtal, samt arbeta med uppföljning. Du som är ansvarig för avtal i verksamheten arbetar med dessa i styrmodellen i Stratsys. I styrmodellen finns en instruktion som förklarar hur den används.

Avtalsförvaltningen (avtalsdatabasen)

Avtalsförvaltningen finns numera i Stratsys miljö. Om du inte har behörighet till Stratsys, eller har behörighet men inte har fått tillgång till styrmodellen för avtalsförvaltningen så kan du ansöka om läslicens. Om du är chef kontaktar du inköpsenheten på upphandling@tomelilla.se.

Har du frågor eller feedback angående styrmodellen kontaktar du inköpsenheten. Det gäller även om du saknar ett avtal på det område du söker.

Observera: när du använder någon av följande två länkar väljer du "logga in som medarbetare", sedan "starta e-tjänsten".