Tillstånd att använda offentlig plats

Vill du använda torg eller annan allmän plats? Ansökan om att använda offentlig plats lämnas alltid till polisen.

Kommunens verksamhet samhällsbyggnad fungerar som remissinstans åt Polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål. Ansöker gör du på polisens webbplats.

Det finns flera tillfällen då du kan behöva tillstånd för att använda offentlig plats, exempelvis:

 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning
 • Inplankning
 • Skylift
 • Försäljning
 • Uteserveringar
 • Försäljningsstånd
 • Varuvisning
 • Kiosker
 • Offentliga tillställningar som kräver markdisposition
 • Skyltning

Ansökningsavgift

Polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla din ansökan och kommunen markhyra för den plats du får disponera.