Grävtillstånd och återställning

För att få gräva i kommunens mark måste du ansöka om ett grävtillstånd.

Du ansöker om grävtillstånd via vår e-tjänst, senast två veckor innan planerad arbetsstart. Grävning ska utföras enligt kommunens angivelser.

I samband med ansökan behövs också en trafikanordningsplan (TA-plan). En trafikanordningsplan behövs också vid andra arbeten som påverkar trafiken eller parkeringar. Ansök om TA-plan här.

Du kan behöva polistillstånd

För att använda allmän plats kan det i vissa fall krävas polistillstånd. Läs mer om tillstånd att använda offentlig plats här.

Återställning

Här lämnar du in din beställning av asfaltering om ett grävarbete har skett på kommunal gata eller trottoar. Återställning ska utföras enligt kommunens angivelser.