Bo på boende för äldre

På våra särskilda boenden har du en egen lägenhet med omsorgspersonal tillgänglig dygnet runt. Korttidsboendet är till för dig med tillfälligt behov av mycket stöd.

  • Korttidsboende

    I våra korttidslägenheter bor du tillfälligt vid behov.

  • Särskilt boende

    Med särskilt boende menar vi en egen lägenhet med hyreskontrakt på någon av våra fyra boenden Brinkehem, Norrevång, Valkyrian eller Byavången.

  • Ung och omsorgsfull

    Genom Ung och omsorgsfull, möts äldre och yngre Tomelillabor på särskilda boenden.