Stöd hemma

Det finns stöd att få för att kunna bo kvar hemma så långt upp i åren som möjligt.

 • Fixarservice

  Vår FixarMalte hjälper dig med saker i hemmet som kan vara svåra att göra själv om man har svårt med balansen.

 • Trygghetslarm

  Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i ditt hem.

 • Bostadsanpassning

  Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad, kan du få ekonomiskt stöd.

 • Hemtjänst

  Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att kunna leva ett bra liv. Hemtjänsten gör det lättare att bo kvar hemma.

 • Hemsjukvård

  Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

 • Tandvård

  Om du har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan du ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

 • Måltider

  Om du har svårt för att handla din mat på egen hand, kan hemtjänsten hjälpa till. Du kan också få färdiglagad middag hem till dig.

 • Hjälpmedel

  Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel.

 • Rehabilitering

  Kommunens rehabgrupp hjälper dig stärka din fysiska förmåga för att klara vardagen.