Biståndsbedömning äldreomsorg

Om du har svårt att klara vardagen på egen hand, kan du ansöka om hjälp från kommunen. Du kanske behöver trygghetslarm, tillsyn eller stöd från hemtjänsten.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot ansökan och utreder behovet. Den måste inte vara skriftlig utan går också att göra via ett telefonsamtal.

All bedömning sker enligt Socialtjänstlagen (SoL). Där är det noga reglerat hur biståndsbedömningen ska ske.

Så här ansöker du om hemtjänst eller andra insatser

För att söka hjälp vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Du beskriver vad du vill ha hjälp med. Alla tjänster är individuella och måste ansökas om av dig personligen.

Det finns flera sätt att välja mellan. Du hittar dem nedan.

Sök digitalt

Sök via telefon

Biståndshandläggare når du genom kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt på 0417-180 00. Biståndshandläggaren har telefontid vardagar klockan 08.30–10.00.

Sök per post

Vill du hellre skicka in en ansökan per post, finns en blankett.

Blankett för ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen Pdf, 121 kB.

Skicka den till:

Tomelilla kommun
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna den till Tomelilla direkt som finns i kommunhusets entré på Gustavs torg 16 i Tomelilla. Har du inte möjlighet att skriva ut den, kontakta Tomelilla direkt.

Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om hemtjänst eller andra sociala tjänster innan du kommer hem, kontaktar sjukhuset biståndshandläggaren i kommunen efter att du samtyckt till det. Biståndshandläggaren kontaktar då dig på lämpligt sätt.

Efter ansökan

Den biståndshandläggare som tar hand om ditt ärende, kommer boka ett hembesök med dig. Skulle du behöva hjälp av kommunens sjuksköterska, kopplas hemsjukvården in.

Biståndshandläggaren utreder dina behov och utgår ifrån din situation och de faktorer i din omgivning som påverkar dessa. Om du har svårt att exakt veta eller precisera dina behov och önskemål, hjälper biståndshandläggaren dig.

Utredningen ligger till grund för om du blir beviljad olika insatser eller inte. Biståndshandläggaren väger samman och analyserar det som kommer fram om din situation och gör en bedömning av vad som kan vara lämpligt att erbjuda just dig. Du har rätt att få veta vad som dokumenteras om dig om du vill.

Blir du beviljad insatser, ska utredningen ska också innehålla vad som är önskvärt för dig att uppnå med dem du erbjuds.

Beslut

När utredningen är klar, kommer du att få ett beslut. Du kan få det både muntligt och skriftligt. Det ska bland annat innehålla:

  • vad du ansökt om
  • vilken eller vilka insatser som har beviljats eller avslagits helt eller delvis
  • vilka skäl som ligger till grund för beslutet

Om du inte alls eller enbart delvis fått beviljat det du ansökt om, kan du överklaga vårt beslut. Det står i beslutet hur du ska göra, men kort innebär det att vård- och omsorgsnämnden inom en viss tid behöver få din överklagan för en första prövning innan det ska lämnas vidare till förvaltningsrätten.

Läs mer om överklagan generellt