Stöd utanför hemmet

Här finns information om färdtjänst, ledsagning, olika aktiviteter och liknande.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Färdtjänsten är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

 • Parkeringstillstånd

  Om du har betydande svårigheter att gå, kan du ansöka om parkeringstillstånd för att få närmare mellan den parkerade bilen och färdmålet.

 • Aktiviteter för äldre

  Välkommen på våra aktiviteter speciellt riktade till seniorer. Det gemensamma syftet är att ge stimulans, social gemenskap och bryta isolering.

 • Digitala hjälpen

  Känner du en osäkerhet över olika digitala funktioner fungerar? Välkommen till Digitala hjälpen!

 • Ledsagning

  En ledsagare följer med och ger dig stöd när du ska göra olika ärenden.

 • Avgifter för stöd utanför hemmet

  Se kostnader för viss service.