Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Rådgivningen syftar till att stärka dina förutsättningar att själva klara dina problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Rådgivningens grund är en fullständig genomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Tillsammans diskuterar vi lösningar på dina skuldproblem. För att dessa lösningar ska fungera är det viktigt med en helhetsbild, att du kan sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra.

Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, vi kan hjälpa till med kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Vad är skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand.

Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, och vi kan hjälpa till med kontakter med och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Du kan få skuldsanering om:

  • du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens)
  • det skäligt med hänsyn till dina personliga ock ekonomiska förhållande
  • du är folkbokförd i Sverige.

Du får inte ha pågående näringsförbud och du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll.

Det står inte i skuldsaneringslagen hur stor skulden måste vara. Bedömningen görs från fall till fall.

En skuldsanering innebär att du under en period av 5 år lever på "existensminimum" - du betalar av dina skulder i den takt betalningsplanen har angett eller blir totalt befriad från betalningsansvar.