Konsumentrådgivning

Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument?

Tomelilla kommun har ingen egen konsumentrådgivning. På Konsumentverkets webbplats "Hallå konsument" får du bra tips inför köp eller vägledning om något gått fel med ett inköp.