Familj, barn och unga

Här hittar du information om vilket stöd kommunen kan erbjuda familjer, barn och unga.

 • Familjecentralen

  På Familjecentralen samlar vi allt under ett tak och skapar en mötesplats för dig som föräldrar, och barn i åldern 0–6 år. Varmt välkommen!

 • Familjehem och jourhem

  Kan du öppna ditt hem för ett barn som behöver en trygg familjesituation?

 • Familjerådgivning

  Alla kan få problem i sina nära relationer. Familjerådgivninge kan hjälpa er vidare.

 • Kontaktperson och kontaktfamilj

  Om man inte har något socialt nätverk, kan man behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson.

 • Råd och stöd för familjer och barn

  Vi erbjuder olika utbildningar eller stöd genom samtal för att stärka ditt föräldraskap.

 • Separation och skilsmässa

  Familjerätten ger bland annat stöd till separerade föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

 • Ungdomsgruppen

  Ungdomsgruppen har hela Tomelilla kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.