Separation och skilsmässa

Familjerätten ger bland annat stöd till separerade föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Du kan vända dig till familjerätten för råd och information. Det stöd du erbjuds är kostnadsfritt.

Familjerätten arbetar med utredningar och handläggning av frågor som bland annat rör:

  • samarbetssamtal när vårdnadshavarna har svårt att komma överens i frågor rörande gemensamma barn vid separation eller skilsmässa
  • avtal gällande vårdnad boende och umgänge
  • vårdnads-, boende- och umgängesutredningar då föräldrar vänt sig till domstol
  • informationssamtal som är obligatoriska inför en stämning till domstol
  • faderskap och föräldraskap om föräldrarna inte registrerat föräldraskap digitalt
  • adoption

Kontakta familjerätten och familjerättssekreterare

Efter årsskiftet 2023/2024, kommer kommunerna i sydöstra Skåne ha en gemensam familjerätt som utgår från Ystad.

Innan dess, kontakta Tomelilla direkt, 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se.

Länk till familjerätten i Ystad Länk till annan webbplats.