Kontaktperson och kontaktfamilj

Om man inte har något socialt nätverk, kan man behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson.

Man kan också ta ett uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Det är berikande för båda parter.

Behöver du en kontaktfamilj eller en kontaktperson?

Ibland kan det vara riktigt jobbigt i en familj. Barn kan må dåligt och behöva miljöombyte. Om familjen inte har något eget socialt nätverk, kan situationen bli riktigt påfrestande. Då kan en kontaktfamilj vara en bra lösning.

En kontaktfamilj ger både förälder och barn det stöd som de saknar. Kontaktfamiljen får ett bonusbarn en eller ett par helger i månaden och barnets närstående en avlastning. Barnet får möjlighet till en familjetillvaro utan att flytta från sitt ordinarie hem.

Ibland kan det behövas en vuxen person utanför familjen som ett barn kan bolla tankar och funderingar med. En kontaktperson är en vuxen förebild och ett personligt stöd.

En kontaktperson kan också vara stöd till en förälder. Kanske har du fått barn tidigt och saknar ett nätverk runt dig? Konaktpersonen är en trygg person att diskutera sin föräldraroll med.

Känner du att ni som familj, ditt barn eller du själv skulle behöva få det här stödet? Ta kontakt med oss på socialtjänsten. Du når oss via kommunens kontaktcenter, Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se.

Vill ni bli kontaktfamilj?

Om du och din familj känner att ni vill göra en insats för andra och har tid och engagemang för att öppna ert hem, kan ni bli kontaktfamilj.

Som kontaktfamilj behöver man ha ett genuint intresse av människor och ha erfarenhet av barn. Familjens förhållanden ska vara stabila vad gäller familjesituation, hälsa, arbete, bostad och liknande.

Bli kontaktperson för barn, ungdom eller förälder

I kontaktpersonsuppdraget för barn och unga, gör ni saker tillsammans. Det kan vara att bara promenera och ta en fika eller något annat som ni är intresserade av. Vanligtvis träffas ni någon timme en gång i veckan.

I mötet ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det barnet eller den unga behöver tala om. Du ska vara intresserad av att uppmuntra till olika aktiviteter. Din insats betyder mycket för den unga personen, som ofta inte har det nätverk omkring sig som hen behöver. Allt ni gör, ska göras med respekt för dennes behov och situation. Du ska vara positivt inställd till barnets föräldrar.

Vill du bli kontaktperson för en förälder, måste du kunna lyssna och vara en trygg förebild. Med omdöme stödjer du en person som kan behöva guidning i sitt föräldraskap.

Grundkrav för att kunna bli kontaktperson, är en stabil personlig situation vad gäller sådant som ekonomi, hälsa, arbete pch bostad.

Handledning

Vi följer kontinuerligt upp hur det går i uppdraget som kontaktfamilj eller kontaktperson. Ni/du får löpande stöd och handledning från oss på socialtjänsten.

Utredning

När en familj anmält sitt intresse, görs en utredning av den blivande kontaktfamiljen. Utredarna träffar hela familjen och informerar om förväntningarna och vad det kan innebära att vara kontaktfamilj.

En utredning sker även av den som vill bli kontaktperson. Vi genomför också en kontroll mot socialtjänstens och polisens register.

Ersättning

Som kontaktfamilj och kontaktperson får man ersättning enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) riktlinjer.

Länk till SKRs webbsida om rekommenderade ersättningar Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kan du använda vår e-tjänst:

För kontaktfamilj, kontakta socialtjänsten via Tomelilla direkt, 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Kontaktperson LSS

Personer som har en funktionsnedsättning som berättigar till stöd genom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), kan också få en kontaktperson.

Läs mer om kontaktperson LSS