Råd och stöd för familjer och barn

Vi erbjuder olika utbildningar eller stöd genom samtal för att stärka ditt föräldraskap.

Att vara förälder är genomgripande i livet och förknippat med stor glädje. Men ibland är det också en utmaning med barn som kräver lite extra, syskon som inte kommer överens eller annat som tär på relationerna.

Råd och stöd – vägledande samtal

Råd och stöd handlar om vägledning utifrån barns behov genom samtal. Du som deltar kan vara anonym. Vi för inga journaler över vad som sägs.

Mellan ett till fem kostnadsfria samtalstillfällen erbjuds. Även unga från 15 års ålder kan på eget initiativ få råd- och stödsamtal.

Familjebehandling

Familjebehandling kan vara aktuellt vid konflikter och bråk som påverkar alla i hemmet. Ni får kunskap och verktyg för att kunna skapa en mer fungerande familjetillvaro. Familjebehandlarna är vana vid olika situationer och problematik som kan uppstå när relationerna skaver.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal vänder sig till föräldrar som vid en separation behöver hjälp med att komma överens gällande barnen.

Läs mer om samarbetssamtal

Föräldrautbildningar

Våra olika föräldrautbildningar startar löpande vid tillräckligt många deltagare. De är alla väl beprövade och har funnits länge. Alla är kostnadsfria att delta vid. Förutom ny kunskap, får du tillfälle att möta andra föräldrar för utbyte av tankar och erfarenheter.

ABC - Alla barn i centrum

ABC är ett föräldrastödsprogram med gruppträffar som genomförs vid fyra tillfällen under några månaders tid. Varje träff har teman och både övningar och diskussioner som metod. Du får såväl tips och råd som tillgång till aktuell forskning inom området barn-föräldraskap.

 • Visa kärlek
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Vara med
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Visa vägen
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Välja strider
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen. Diskussioner och övningar om konflikthantering.

Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Den riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 3–11 år.

Utbildningen bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och relationer kan stärkas mellan barn och föräldrar. Du får praktiska övningar att prova hemma mellan utbildningstillfällena och en chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och två Komet-gruppledare.

Utbildningen ges kvällstid vid elva tillfällen.

Children are people – barngrupp

Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år som lever med någon som har kemiskt beroende eller annan beroendeproblematik eller psykisk ohälsa .

Metoden syftar till att utrusta barnen med verktyg att hantera sin många gånger tuffa vardag, ta bort känslan av skuld och att lära dem att ta hand om sig själv på ett sunt sätt.

En annan viktig del i programmen är ge barnen möjlighet att möta andra i samma situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam samt att kunna identifiera sig med andra.

Här finns vi

Vi som arbetar med råd och stöd till barn, unga och föräldrar, finns inom socialtjänstens öppenvård.

Du hittar oss på Balder, Banmästargatan 17 i centrala Tomelilla. Här ges också familjebehandlingarna, samtalsstödet och utbildningarna.

För att komma i kontakt med oss, ring Tomelilla direkt på 0417-180 00 och be om att bli kopplad till öppenvården. Eller mejla kommun@tomelilla.se