Lättläst – att ha god man

En lättläst beskrivning av god man.

Vad är en god man?

En god man är en person som ska hjälpa dig.

 • att sköta dina pengar.
 • att få stöd från samhället.
 • att få stödet att fungera bra.

Den som har en god man kallas för huvudman.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare kan hjälpa dig med samma saker som en god man.

Det finns en viktig skillnad: Om du gör saker som blir till skada för dig. Om du blir utnyttjad av någon. Då kan tingsrätten bestämma att du ska ha en förvaltare.

Du kan få en förvaltare även om du inte vill.

Om du har förvaltare får du inte skriva på avtal eller ansökningar. Förvaltaren får skriva på för dig.

Du får inte ta ut pengar från banken utan förvaltarens tillåtelse.

Förvaltaren bestämmer hur mycket pengar du får använda.

Hjälp på flera områden

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig på tre områden.

Många som har god man behöver hjälp på alla tre områdena.

1. Bevaka rätt

Din gode man kan se till att du får hjälp och stöd. Exempel:

 • Insatser enligt LSS, sjukersättning och aktivitetsersättning, bostadstillägg, handikappersättning eller försörjningsstöd med mera.
 • Sälja en bostad eller göra andra stora affärer.
 • Hjälpa dig med din deklaration.
 • Se till att du får din rätt vid arv.

Din gode man kan ansöka om bostadstillägg, bostadsbidrag och merkostnadsersättning.

Om det behövs kan han eller hon ansöka om försörjningsstöd.

2. Förvalta egendom

Din gode man ska hjälpa dig med ekonomin.

 • Räkningarna blir betalda.
 • Ser till att du har pengar till mat och kläder.
 • Fickpengar.
 • Sparar förutförutsedda behov. Sparpengarna kan du behöva till möbler, TV, mobiltelefon, dator, resor eller annat.
 • Skulder kan göras en plan över hur du ska betala dem.
 • Försäkringar du behöver.

3. Sörja för person

Din gode man ska se till att du får den hjälp du behöver. Exempel:

 • Annat boende.
 • Du vill ha en kontaktperson.
 • Hjälpmedel eller annat som du kan behöva. Det kan handla om mycket annat. Din gode man kan se till att hjälpen från samhället fungerar.
 • Att träffa din gode man minst en gång/månad.

Vem kan få god man?

Om du är sjuk eller har funktionsnedsättning och på grund av detta behöver hjälp kan du få god man. Du kan inte få en god man om du klarar dig själv eller kan få hjälp av andra. Du kan bara få en god man om du själv vill.

Vem kan bli god man?

En god man ska vara ärlig och ordentlig. En god man får inte ha begått brott eller ha slarvat med sina egna pengar. Alla som vill bli gode män kontrolleras hos polisen, kronofogden och socialtjänsten. En god man är inte anställd av kommunen.

Du kan själv föreslå vem du vill ha som god man. Annars föreslår överförmyndaren en god man.

Se till att du får träffa personen som överförmyndaren föreslår.

Hur går det till?

Någon måste ansöka om du ska få en god man.

Överförmyndaren kan tala om hur det går till att ansöka. De kan berätta vilka papper som behövs.

Det är tingsrätten som bestämmer om du ska få en god man.

Om tingsrätten beslutar att du ska få en god man får du och gode mannen vars ett brev. I brevet står det vem som är din gode man.

Kostar det att ha god man?

En god man eller förvaltare har rätt att få betalt. Det kallas arvode.

Det kostar ofta ungefär 13 000 kronor om året att ha god man.

Om din inkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet får du betala. (Om din inkomst är större än 125 345 kronor år 2020.)

Har du mer än två gånger prisbasbeloppet i sparade pengar får du betala. (Om du har mer än 94 600 kronor på banken 2020.)

Överförmyndaren räknar varje år ut hur mycket du ska betala. Om du har lägre inkomster och mindre sparpengar betalar kommunen.

Även om du inte betalat innan så kan du få betala om du har mer pengar än tidigare.

Vad gör överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden kontrollerar att den gode mannen eller förvaltaren sköter sitt uppdrag.

Om någon klagar på den gode mannen utreder överförmyndaren om gode mannen sköter sitt uppdrag.

En gång om året redovisar god man hur han/hon hjälpt dig att sköta dina pengar. Redovisningen kontrolleras så att allt går rätt till.