Du som är god man eller förvaltare

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare har många regler att förhålla dig till. Här har vi samlat blanketter, checklistor och rutiner som du ska följa.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Att ha en god man är oftast en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd – det är alltså inte något personen själv väljer att få. Förvaltare tillsätts bara om det är absolut nödvändigt, om personen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar. Vad som ingår i uppdragen skiljer sig inte åt.