Ny i Sverige

Du som är ny i Sverige kan söka hjälp från kommunen. Då kontaktar du integrationssamordnaren.

Som nyanländ flykting kan du vilja ha stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen. De insatser som erbjuds är de samma som gäller för alla kommuninvånare, till exempel förskola, öppen förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter.

Kommunen erbjuder stöd och insatser för flyktingar i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella integrationspolitikens mål och inriktning.

Kontakt integrationssamordnare:

Tomelilla direkt, 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se

Flyktingmottagning

När du fått uppehållstillstånd kan du få hjälp från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig som nyanländ att komma in i samhälls- och arbetslivet.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i flyktingmottagandet är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • praktiska råd i samband med bosättning.
  • erbjuda svenskundervisning.
  • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • insatser inom det sociala området.
  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Länk till Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Asylboende

Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn/unga upp till 16 år.

Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Ensamkommande

Tomelilla kommun har ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Svenska för invandrare - SFI

Att lära sig svenska är viktigt för att kunna ta del av svenska samhället.

Här kan du läsa mer om studier i svenska - SFI

Samhällsinformation

Samhällsinformation till dig som är nyanländ, erbjuds på Österlens Folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad. Information ges på olika teman genom studiebesök och föreläsningar.