Tomelilla

Här förenas kultur med nöje – mitt på Österlen. Med Järnvägen som knyter samman Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle.

Tomelilla är beläget i den sydvästra delen av kommunen där väg 19 mellan Ystad och Kristianstad skär väg 11 mellan Sjöbo och Simrishamn.

Det började som en liten bondby, som 1437 omnämns i skrift som Tommarp lille, Lilla Tommarp. Den äldsta kartan över Tomelilla är från 1727. Byn bestod då av 8 nummer men allenast 7 hemman. Byn var därmed en liten by, både arealmässigt och räknat på antal hemman och den hade även en liten bytomt jämfört med andra byar. Under 1800-talet förändrades Tomelilla helt och hållet till följd av laga skifte 1870-71.

När väl järnvägen under andra halvan av 1800-talet knöt byn till Eslöv, Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle. Detta är en utveckling som satt mycket tydliga spår i samhällets centrala delar med sina rätvinkliga kvarter med stadsmässiga hus och villor, ofta i rött tegel med rik putsarkitektur och konstfärdig mönstermurning. Bebyggelsen varierar, i centrum finns hus med två och tre våningar och utanför centrum villområden. Tidigt anlades industrier nära järnvägsspåret och det finns fortfarande exempel på äldre industribyggnader även bland de nybyggda norr om samhället.

Havet nås på endast 15 minuters bilväg. Också i anknytning till Tomelilla finns naturen nära i Fyledalen, Brösarps backar, Örups Almskog, Benestad backar och så mycket mer.

Här finns en mängd verksamheter, kommunal service, skolor, kulturhus, bibliotek, badhus såväl som friluftsbad. Två gånger om året, sommar och höst, är det stor knallemarknad i Tomelilla. En bit från tätorten ligger Tosselilla sommarland. På Svampabanan Svampabanan arrangeras det årligen massor med publikdragande tävlingar i folkrace och motocross. Precis intill breder Kronoskogen ut sig, med upplysta motionslingor och ett utegym.

Från och till Tomelilla kan man åka buss och tåg. Det är tre mil till Simrishamn, drygt två mil till Ystad och runt sex mil till Öresund.

Källa: Fastighetsbyrån