Onslunda

Mitt i Tomelilla kommun ligger anrika hantverksbyn Onslunda. Byn har mycket blandad bebyggelse med huvudsakligen låga hus.

Onslundas namn skvallrar om dess urgamla anor. Förr skrevs namnet Othenlundae, eller Odens lund, efter den allvise guden i fornnordisk mytologi. Onslunda var under tidigt 1800-tal en av Skånes största byar och förblev länge en centralort i bygden, med viktig industri långt in på 1900-talet. Idag erbjuder Onslunda en lugn och trivsam miljö med såväl gamla korsvirkesgårdar som moderna villor och vidsträckta naturområden på gångavstånd.

Söder om byn finns populära strövmarker med lövskogsklädda rullstensåsar. Norr om byn finns Onslunda sten, det gamla stenbrottet, och här löper ett vackert bokskogsbälte från Fågeltofta till Tunbyholm. Bokskogen har den största utbredningen av flerstammiga bokträd i Sverige, ett minne från gammaldags skottskogsbruk då man skördade trädens skott som vinterfoder till djuren.

Onslunda är starkt förknippat med borstbindning. Det hela började med Mårten Larsson, även kallad Borstakungen, som band eller satte borstar som han sedan åkte runt med i sin nasarväska och sålde i byarna. Borstakungens söner utvecklade verksamheten bland annat genom att investera i maskiner som effektiviserade borsttillverkningen. En av sönerna Ewe Larsson, såg till så att mycket från borstfabriken bevarades för eftervärlden och 1994 invigdes Borstmuseet. Museet är idag klassat om ett arbetslivsmuseum och är det enda i sitt slag som behandlar borstbindning.

Här finns förskola, grundskola år 1-6, fritidshem, bibliotek, hembygdsmuseum och borstmuseum. Föreningslivet är livligt med aktivt byalag, alert pensionärsförening och en livaktig idrottsförening, Onslunda IF, med en rad aktiviteter på sitt program.

Källa: Fastighetsbyrån