Statistik och befolkning

Nyfiken på Tomelilla? Här finns fakta om vår plats i siffror.

Antalet invånare , årssiffror

Tomelilla totalt
År


Folkmängd

Födelsenetto*

Flyttnetto**

Ökning

2023

13 660

- 32

- 124

- 152

2022

13 812

-38

128

100

2021

13 712

-18

64

49

2020

13 663

-5

47

46

2019

13 617

-24

84

60

2018

13 557

-23

167

141

2017

13 416

-9

95

86

2016

13 330

-21

220

198

2015

13 132

7

118

125

2014

13 007

-11

125

116

2013

12 891

-3

-23

-26

Källa: Statistiska centralbyrån

* antal födda - antal döda
** antal inflyttade - antal utflyttade

Medelålder

kvinnor 45,1 år

män 44,2 år

Källa: SCB 2022

Hushåll

sammanboende 49%

ensamstående 46%

övriga 5%

Källa: SCB 2022

I jobb

hela befolkningen 79,5%

kvinnor 77%

män 82%

Källa: SCB 2021

Genomsnittspris småhus

2 261 000 kronor

Källa: SCB 2022

Markanvändning

jordbruksmark 63,0%

skogsmark 26,5%

bebygd och anlagd mark 6,9%

öppen myrmark och annan mark 3,5%

Källa SCB 2020

Vill du jämföra Tomelilla med andra?

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du jämföra Tomelillas siffror med andra kommuners.

Länk till SCBs webbplats för jämförelser Länk till annan webbplats.