Öppna data – PSI

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av.

Information som framställs eller samlas in av kommuner och myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Det är en nyckel till att utveckla smarta och nyttiga samhällstjänster.

Tomelilla kommun gör information, i form av öppna data, tillgänglig för att främja innovation och skapandet av nya digitala tjänster. På så sätt kan vi öka både takten och bredden i samhällsutvecklingen.

Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.

  • Vår data

    Här hittar du kommunens öppna data. I katalogen kan du söka, filtrera och bläddra bland våra datamängder.

  • Nyckeltal

    I Kolada samlas tusentals nyckeltal från kommuner och landsting.

  • Kartor

    Karta över Tomelilla kommun. Hitta skolor, lekplatser, idrottsplatser och mycket mer.