Brottsförebyggande arbete

Vi jobbar för att alla ska känna sig trygga i Tomelilla. Kommunen har en tät samverkan med polismyndigheten och andra aktörer för att kunna arbeta brottsförebyggande.

Kommunen har enligt lag, en skyldighet att arbeta brottsförebyggande. Vårt arbete ska leda till att brottsligheten i kommunen minskar och att tryggheten ökar. Detta kan inte kommunen göra ensam och därför arbetar vi tillsammans med polisen och andra.

Att kommunen upplevs trygg, är också ett övergripande mål som kommunfullmäktige satt.

Så här organiserar vi det brottsförebyggande arbetet

Grunden i kommunens brottsförebyggande arbete är lägesbilden som består av:

 • kartläggning över brottsligheten inom kommunens geografiska område
 • analys som förklarar brottsligheten
 • beskrivning över hur brottsligheten påverkar de som bor, arbetar och besöker Tomelilla.

De insatser kommunen gör, baseras alltid på lägesbilden och aktuell forskning.

Andra delar i organisationen av det brottsförebyggande arbetet beskrivs på egna webbsidor här på tomelilla.se.

I "Riktlinjer för Tomelilla kommuns brottsförebyggande arbete", kan du läsa mer om hur organisationen ser ut tillsammans med ansvarsfördelning.

Riktlinjerna hittar du i kommunens författningssamling

 • Digital trygghetsvandring

  I vår digitala trygghetsvandring kan du, när som helst, tycka till om trygga och otrygga platser i kommunen.

 • Lokala Brå

  Vårt brottsförebyggande råd jobbar långsiktigt med åtgärder som kan stärka trygghet och minska brott.

 • Samverkan med polisen

  Samverkansöverenskommelsen skapar struktur och systematik i samverkan mellan polisen och kommunen.

 • Nattvandra

  I ett unikt projekt ger Tomelilla kommun, i samarbete med Sparbanken Skåne, föreningar i kommunen möjligheten att nattvandra och därmed också tjäna pengar till föreningen.

 • Myndighetsgemensam tillsyn

  Vid myndighetsgemensam tillsyn samarbetar olika myndigheter för att motverka arbetsplatsrelaterad brottslighet.