Din krisberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap.

Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du ska kunna klara dig minst en vecka på detta sätt.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Sveriges Radios kanal P4 är utpekad beredskapskanal och kommer sända viktig information. Säkerställ att du kan lyssna även vid strömavbrott eller om internet inte fungerar.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Det finns även mycket du kan göra för att öka din egen säkerhet i vardagen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har samlat information om hur du ökar din säkerhet och beredskap på sin webbplats.

MSBs råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

I Sverige finns många tusen skyddsrum som ska kunna ge människor just skydd vid krig. Som en beredskap, kan du med hjälp av skyddsrumskartan ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Skyddsrumskartan Länk till annan webbplats.

Läs mer om skyddsrum på MSBs webbsida Länk till annan webbplats.