Visionen

I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Det är kommunens vision. Till denna finns en kortare devis:

Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne.

Visionsmedel

För att stimulera fler att vara med och uppfylla visionen, finns visionsmedel som delas ut två gånger per år. Du som är invånare, näringsidkare eller representant för en förening, kan söka pengar för att förverkliga stora och små idéer som faller inom visionens anda.

Kvinna med svart kappa på en åker, omgiven av grafik i en krans med olika saker som symboliserar visionen: teknik, innovation, natur och grödor