Bo-skola

På bo-skolan jobbar vi med att få förståelse för hur bostadsmarknaden ser ut.

Syftet med bo-skolan är att du som deltagara ska få kunskap om hur bostadsmarkades fungerar. Det kan handla om att lära sig att använda olika plattformar för bostadssökande, få hjälp att ta kontakt med hyresvärdar och uppföljning runt bostaden.

Målet är att du så småningom ska få ett eget eget bostadskontrakt.

Bo-skolan är en insats som erbjuds genom handläggare av försörjningsstöd.

Information om våra träffar

När: Varje onsdag klockan 13–15.30
Var: Torget 11 i Tomelilla. Arbetsmarknadsenhetens (AME) lokaler.
Övrigt: Handläggare på försöjningsstöd bedömer om du har behov av att delta i bo-skolan.