Kontaktperson LSS

Har du få kontakter förutom dina anhöriga? Saknar du gemenskapen med andra människor? Då finns möjlighet att få stöd i form av kontaktperson.

En kontaktperson ska kunna ge stöd och råd till dig i situationer som inte är av komplicerad natur. En annan viktig del är att hjälpa till att bryta isolering och underlätta till ett självständigt liv i samhället. För mer information, kontakta LSS-handläggare.

Är du intresserad av att vara kontaktperson?

En kontaktperson ska vara som en vän som finns där och stödjer lite i vardagen och gör saker tillsammans - som en medmänniska.

Har du tid och intresse att vara stöd för någon som behöver dig och skulle tycka att det var givande att vara ledsagare eller kontaktperson?