Klagomål till överförmyndarnämnden

Lämna in klagomål på gode man, handläggaren eller överförmyndarenheten.

Klagomål på gode mannen

Anser du att en god man agerat felaktigt och vill lämna klagomål så sänder du in en skriftlig redogörelse. Det ska framgå vem som är huvudman respektive god man och du ska beskriva ditt klagomål.

Skicka ditt klagomål till:

Överförmyndarenheten
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

  • När skrivelsen kommit in så utreder överförmyndarnämnden ärendet.
  • Den gode mannen får en kopia på skrivelsen och får lämna in ett yttrande.
  • Vid behov ges till exempel den enskilde, socialtjänst, boende möjlighet att yttra sig.
  • Om du som huvudman är den som klagat kan du, om det behövs, ges ytterligare ett tillfälle att svara på de skrivelser som kommit in.
  • Överförmyndarnämnden gör en bedömning av det enskilda ärendet.
  • Ett skriftligt svar skickas ut till den klagande och till den gode mannen.

Om det rör sig om allvarlig misskötsamhet kan god man bli entledigad från sitt uppdrag. I sådant fall fattas beslut av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd på nämndssammanträde.

Klagomål på handläggare eller enheten

Via vår e-tjänst ”synpunkter och klagomål” kan du lämna in ditt klagomål som rör enheten eller en enskild handläggare. Du behöver Bank-id för att logga in.

Du kan också ringa Tomelilla direkt 0417-180 00.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndare och du har alltid rätt att vända dig dit. Anser du att du blivit felaktigt behandlad kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO).