Fritidshem

Har ditt barn behov av omsorg före och efter skoldagen finns det möjlighet att vara på skolans fritidshem. Här kan du läsa mer om kommunens olika fritidshem samt ansöka, ändra eller säga upp plats.

För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Fritidshem i Tomelilla kommun

Brösarps skolas fritidshem, Brösarp

Om fritidshemmet

I vår verksamhet på fritidshemmet Solrosen gör vi det möjligt för elever, oavsett ålder, att befästa sina kunskaper i olika lärmiljöer med alla sina sinnen. Vi utgår från elevernas intresse och behov, utnyttjar vår fantastiska omgivning och samarbetar med byns verksamheter och natur för att nå högre måluppfyllelse genom upplevelsebaserat lärande.

Vi erbjuder allt ifrån vintersport, utematlagning, lek och rörelse, vistelse i skog och mark, nya spännande möten, till odling, trädgårdsskötsel, skapande och rekreation i vår underbara skolträdgård.

I skolträdgården har fritidsverksamheten sin samlingsplats större delen av året. I uteklassrummet och växthuset finns det möjlighet till aktiviteter som både har med friluftsliv och odling att göra men även bygg och konstruktion, skapande, spel och lek.

Tillsammans i trygghet och gemenskap utforskar, upptäcker och utmanas elever och pedagoger.

Vi har också en alldeles egen I Ur och Skur låt "Vi kan I Ur och Skur" som används från de yngsta på förskolan till de äldsta i årskurs 6 på skolan. Denna ger en bra beskrivning av vår verksamhets mål och vi är stolta över att den används av I Ur och Skur verksamheter i hela landet.

Lyssna gärna på låten här: https://youtu.be/h1CNytcKMzM?feature=shared Länk till annan webbplats.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.30–17.30. Barn som kommer tidigare och stannar längre, lämnas och hämtas på förskolan som är öppen 06.00–17.30. Under vissa skollov slås fritidshemmet och förskolan ihop. Andra öppettider kan även komma att gälla då, kontakta fritidshemmet för mer information.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30–08.00, och mellanmål omkring 14.30. Utematlagning sker varje vecka så länge vädret tillåter. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.

Kontakt

Telefon: 070-995 80 64

Byavångsskolans fritidshem, Tomelilla

Om fritidshemmet

På Byavångsskolans fritidshem jobbar vi med social träning och kompisrelationer. Vi ser gärna och arbetar för att barnen umgås oavsett ålder. Vi visar respekt för varandra och vår miljö lika mycket som vi hjälps åt stora och små. Trygga och nyfikna lär vi tillsammans!

Fritidshemmet har två avdelningar, Safiren och Rubinen. På Safiren går elever från förskoleklassen och årskurs 1, och på Rubinen elever från årskurs 2 till 6 samt anpassad grundskola.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshemmet för mer information.

Kontakt

Safiren
Telefon: 0709-95 81 02
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se

Rubinen
Telefon: 0709-95 84 60
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se

Lindeborgsskolans fritidshem, Tomelilla

Om fritidshemmet

På Lindeborgsskolan har fritidshemmet tre avdelningar, Varglyan, Linden och Gladan.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshem för mer information. Både öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Måltider

Frukost serveras till barn som kommer före 07.15, och 08.00 går barnen till skolan. Mellanmål serveras avdelningsvis enligt nedanstående tider.

  • Varglyan: kl. 13.45
  • Linden: kl. 14.00
  • Gladan: kl. 14.15 och 14.30

Kontakt

Varglyan
Telefon: 070-995 83 47

Linden
Telefon: 070-995 81 62, 073-385 21 55

Gladan
Telefon: 070-995 83 48

Odenslundsskolans fritidshem, Onslunda

Om fritidshemmet

Fritidshemmet ligger mitt i skolan, och har tillgång till sporthallen såväl som skolans slöjdsalar. Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshemmet för mer information.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30–08.00, och mellanmål omkring 14.00. Under loven serveras även lunch.

Kontakt

Telefon: 070-99 58 472

Smedstorps skolas fritidshem, Smedstorp

Om fritidshemmet

På Hjärtats fritidshem vill vi stimulera elevers personliga utveckling samtidigt som vi också vill erbjuda en meningsfull fritid. Genom att ta avstamp i våra elevers behov, intressen och erfarenheter utmanar vi till utökat lärande. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshemmet för mer information.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30–08.00, och mellanmål omkring 14.00. Under loven serveras även lunch.

Kontakt

Telefon: 070-995 81 60

Avgifter för fritidshem

Har du barn i fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen, så kallad maxtaxa. Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kr.

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i fritidshemmet ut så här:

Mer information om avgifter och regler

Avgifter för fritidshem
Antal barnAvgiftMaxtaxa på månad
1 barn2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomstHögst 1 125 kr
2 barn1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomstHögst 563 kr
3 barn1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomstHögst 563 kr

Ansök om plats på fritidshem

För att ansöka om plats, ändra eller säga upp plats använder du e-tjänsten IST, en särskild administrativ portal där du som vårdnadshavare kan se dina uppgifter, ändra schema och inkomst via ett eget konto. Konto respektive kontouppgifter tilldelas i samband med din första ansökan till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Ändra eller säg upp plats på fritidshem

För att ändra eller säga upp en plats använder du även här kommunens e-tjänst IST. Vid en eventuell uppsägning är uppsägningstiden en månad, och för denna tid ska du fortsatt betala din barnomsorgsavgift. Avgiften halveras om uppsägningen sker före den 15 i månaden.