Vår data

Här hittar du kommunens öppna data. I katalogen kan du söka, filtrera och bläddra bland våra datamängder.

Vi använder systemet Entryscape för att tillgängliggöra data.