Budget

I budgeten fördelas årligen de medel kommunen får in genom kommunalskatt, statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet.

Till budgeten finns också en plan för de två nästkommande åren. I budgeten ryms alla kostnader och intänkter kommunen har att hantera för hela sin verksamhet. Det är också genom budgeten som det politiskt beslutas om vad kommunen ska utföra kommande år.

Budget 2024 Pdf, 500.1 kB.

Bilaga budget 2024 Pdf, 130.7 kB.

Budget 2023 Pdf, 348 kB.

Bilaga budget 2023 Pdf, 145.5 kB.