Redovisningar

Kommunen följer upp verksamhet och ekonomi flera gånger under året.

I delårsrapporter och årsbokslut redogörs för resultatet. Utöver ekonomisk redovisning, finns verksamhetsberättelse och uppföljning av mål i dessa rapporter.

Kommunen gör också en årlig hållbarhetsredovisning som visar hur vi ligger till vad gäller arbetet med FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Delårsrapporter

Delårsrapport 2023 Pdf, 572.7 kB.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.1 MB.

Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2022 Pdf, 1.4 MB.