Kommunalskatten

Kommunens skattesats är 20,61 kr.

Bor du i Tomelilla, betalar du alltså 20, 61 kronor i kommunalskatt för varje 100-lapp du tjänar.