Nätverk och initiativ

Kommunen bedriver utvecklingsarbete genom olika samarbeten.

Genom att ingå i formella nätverk och ansluta sig till olika initiativ, kan kommunen utvecklas.

Healthy Cities Sverige

Tomelilla kommun är med i nätverket som är en del av WHO:s globala Healthy Cities. Nätverket samlar kommuner och regioner för att arbeta med folkhälsa och jämlik hälsa. Aktiva i nätverket är politiker och tjänstepersoner som tillsammans diskuterar aktuella folkhälsofrågor och delar med sig av kunskap.

Våren 2024 tog nätverket fram ett ställningstagande för det gemensamma engagemanget i nätverket.

Här kan du läsa ställningstagandet Pdf, 300.9 kB.

Healthy Cities Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Barnrättskommun

Att bli en Barnrättskommun, innebär att man utvecklat arbetet med FNs barnkonvention. En Barnrättskommun åtar sig att arbeta aktivt för att alla som arbetar i kommunorganisationen ska känna till barnets rättigheter och arbeta i enlighet med barnkonventionen.

Metoden för Barnrättskommun syftar till att höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt, samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och lokala näringslivet.

Tomelilla kommun har ett samarbetsavtal med UNICEF Sverige som anger att kommunen ska arbeta utifrån metoden.

Om Barnrättskommun på UNICEF Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.