EU-projekt

Vårt medlemsskap i EU påverkar de flesta verksamhetsområden i en kommun.

Sveriges kommuner och landsting har estimerat att cirka 60 procent av det som ett kommunfullmäktige hanterar är relaterat till EU-lagstiftning. Medlemsskapet ger också stora möjligheter för en kommun att utveckla verksamheten med ekonomiskt stöd från olika EUs olika program och fonder.

Det är genom olika EU-projekt en kommun kan ta del av stödet. Fonderna och programmen har kriterier som ska möta de mål EU har för unionen. Man brukar prata om "programperioder" – här specificeras inom vilka områden och viljeinriktningar man vill se en utveckling av under aktuell tidsperiod. Utifrån detta görs utlysningar några gånger per år då det är möjligt söka medel för projektidéer som svarar mot kriterierna. Ofta innebär en beviljad ansökan del av hela finansieringen, till exempel förväntas kommunen ofta stå för exempelvis den arbetstid som läggs i projektarbetet.