Externa undersökningar

Olika undersökningar genomförs löpande av andra aktörer än kommunen själv.

De är viktiga för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och service, jämföra oss med andra samt få kvitto på att vi är på rätt väg. Här finns resultaten av sådana undersökningar.