Korttidsboende

I våra korttidslägenheter bor du tillfälligt vid behov.

Ett korttidsboende kan vara aktuellt av flera olika anledningar. Det kan handla om att man under en kortare period har ett större behov av vård än vad som är möjligt att ge genom hemtjänst. Ibland är korttidsboendet ett stöd för anhörig som behöver tillfällig avlösning.

Vi har fasta korttidsplatser på särskilda boendet Brinkehem i Brösarp. Vi kan också lösa korttidsboende på Norrevång i Skåne-Tranås om behov uppstår.

Bo på korttidsboende

Vistelsen anpassar vi efter dina behov och förutsättningar. Vår uppgift är att utifrån ditt biståndsbeslut utföra den omsorg- och omvårdnad som ditt hälsotillstånd kräver.

De vardagliga situationerna används till träning och vid behov används speciella träningsprogram. Sängkläder, handdukar och badlakan ingår när du vistas hos oss.

Omvårdnadspersonal och kommunens distriktssjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Dagtid, helgfri måndag-fredag finns det också sjukgymnast och arbetsterapeut.

Om du önskar läkarkontakt vid icke akuta behov, kan distriktsköterskan kontakta din husläkare.

Växelvård

Ibland är växelvård en bra lösning för att kunna bo kvar hemma samtidigt som närstående får avlösning. Då vistas man på korttidsboende några veckor, är därefter i egna hemmet några veckor för att därefter komma åter till korttidsboendet och så vidare löpande.

Platser för växelvård finns på särskilda boendena Byavången och Valkyrian i centrala Tomelilla.