Särskilt boende

Med särskilt boende menar vi en egen lägenhet med hyreskontrakt på någon av våra fyra boenden Brinkehem, Norrevång, Valkyrian eller Byavången.

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. På våra särskilda boende bor man i egen lägenhet med andrahandskontrakt.

Lägenhet i särskilt boende kan efter ansökan beviljas dig som har ett stort behov av vård- och omsorg som inte kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom hemtjänst.

På boendet

När du flyttar till ett särskilt boende kommer du i kontakt med flera olika personer utöver dina grannar.

  • Du kommer att få en kontaktperson inom vårdpersonalen som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha särskild kunskap om dig och din situation.
  • Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna och håller kontakt med din läkare vid behov.
  • Enhetschefen har det samlade ansvaret för vad som händer på boendet.

På boendet finns närhet till personal dygnet runt och gemensamma rum för samvaro och aktiviteter. Höj- och sänkbar säng, så kallad vårdsäng, ingår i hyran. Du står för madrass och tar i övrigt med dig dina egna möbler och tillhörigheter.

Ansökan

Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån just dina behov.

Du har alltid rätt att önska om det är något specifikt boende som du vill flytta till. Om ditt önskemål inte kan tillmötesgås, har du möjlighet att anmäla ditt intresse om att få byta boende.

Välkommen att besöka våra boenden innan du bestämmer dig för att ansöka!

Länk till biståndsbedömning och hur du ansöker