Bostad med särskild service

Om du har en omfattande funktionsnedsättning, kan du behöva omfattande stöd i ditt hem. Du kan då bo i en gruppbostad, servicebostad eller i en särskilt anpassad bostad.

Om du vill flytta till en egen bostad men på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd under hela dygnet, finns det möjlighet att ansöka om bostad med särskild service.

Det finns tre former, gruppbostad, serviceboende och särskillt anpassad bostad.

  • Gruppbostad

    I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen.

  • Serviceboende

    Serviceboende kan vara en bra mellanform av bostad - mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad.

  • Anpassad bostad

    För dig som klarar ett boende utan personal men med stöd av andra insatser enligt LSS.