Stöd utanför hemmet

Information om daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktperson och annat stöd utanför hemmet.

 • Avgifter för stöd utanför hemmet

  Här hittar du information om vad de olika omsorgstjänsterna kostar och hur vi räknar ut vad du som använder dem, ska betala.

 • Daglig verksamhet

  Målet med daglig verksamhet är att du ska få möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning.

 • Fritidsaktiviteter LSS

  Du som har minst en insats enligt LSS kan ta del av fritidsupplevelser, fritidsaktiviteter och mötesplatser i Tomelilla.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Färdtjänsten är till för dig som på grund av en funktionsvariation har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

 • Kontaktperson LSS

  Har du få kontakter förutom dina anhöriga? Saknar du gemenskapen med andra människor? Då finns möjlighet att få stöd i form av kontaktperson.

 • Korttidsvistelse och korttidstillsyn

  Korttidsvistelse kan vara en möjlighet till miljöombyte och gemenskap med andra. Det kan också vara ett sätt för anhöriga att få möjlighet till avlastning.

 • Ledsagning

  En ledsagare följer med och ger dig stöd när du ska göra olika ärenden.

 • Parkeringstillstånd

  Om du har betydande svårigheter att gå, kan du ansöka om parkeringstillstånd för att få närmare mellan den parkerade bilen och färdmålet.