Stöd hemma

Information om bostadsanpassning, hjälpmedel och annat stöd i hemmet.

 • Avlösarservice i hemmet

  Livet för en familj med en familjemedlem med omfattande funktionsnedsättning kan ibland vara komplicerat.

 • Bostadsanpassning

  Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad, kan du få ekonomiskt stöd.

 • Fixarservice

  Vår FixarMalte hjälper dig med saker i hemmet som kan vara svåra att göra själv om man har svårt med balansen.

 • Hemsjukvård

  Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

 • Hjälpmedel

  Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel.

 • Personlig assistans

  Har du ett stort behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och är under 66 år kan du ansöka om personlig assistans.

 • Rehabilitering

  Kommunens rehabgrupp hjälper dig stärka din fysiska förmåga för att klara vardagen.