Gruppbostad

I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs till personal hela dygnet.

Behovet av stöd och hjälp till personlig omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tillgodoses genom personal som arbetar på gruppbostaden.

Gruppboendena är anpassade för olika målgrupper beroende på ålder och hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

För mer information, kontakta LSS-handläggare.

Brandkårsgatans gruppbostad

Adress:
Brandkårsgatan 3
273 34 Tomelilla
Telefon gruppbostad:
0417-184 31
Telefon enhetschef:
0417-183 59

Törnehögs gruppbostad

Adress:
Gästgivarevägen 5, BV
273 92 Skåne-Tranås
Telefon gruppbostad:
0417-184 30
Telefon enhetschef:
0417-183 59

Maglehög gruppbostad

Adress:
Gästgivarevägen 5, ÖV
273 92 Skåne-Tranås
Telefon gruppbostad:
0709-95 92 38
Telefon enhetschef:
0417-183 46

Solgläntans gruppbostad

Adress:
Dalgatan 22
272 32 Tomelilla
Telefon gruppbostad:
0417-181 31
Telefon enhetschef:
0417-183 59