Anpassad bostad

För dig som klarar ett boende utan personal men med stöd av andra insatser enligt LSS.

Om en person med funktionsvariation klarar ett boende i ett vanligt bostadsområde utan personal, men med stöd av andra insatser enligt LSS samt viss grundanpassning av bostaden, kan en särskilt anpassad bostad vara att föredra framför gruppbostad eller serviceboende.

Boende i familjehem för barn och unga

Om barn och ungdomar med omfattande funktionsvariationer får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar, har de rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

För mer information, kontakta LSS-handläggare.