Ditt uppdrag

Här har vi samlat de regler och rutiner du ska följa i ditt uppdrag som god man eller förvaltare, samt de blanketter du ska använda.

Löpande bokföring

Du behöver löpande föra kassabok eller bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att använda sig av.

➔ Hjälpblankett för ekonomisk redovisning Pdf.

Jäv och förbud mot sammanblandning

Förbud mot sammanblandning

Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi. Sammanblandning kan vara att du gör utlägg för din huvudman som du sedan återför till ditt konto eller att du lånar ut pengar till huvudmannen. Detta är förbjudet och kommer att ifrågasättas vid den årliga granskningen.

Om du kan anses jävig

Du får inte företräda din huvudman i sådana frågor där du kan vara jävig. Det kan handla om att ni har del i samma dödsbo, att ni ska köpa eller sälja något till varandra eller skriva avtal med varandra. Du får inte heller representera din huvudman i en sådan fråga där du eller dina anhöriga har andra intressen än din huvudman. I en sådan situation ska du kontakta oss. Då utser vi en tillfällig god man som ska bevaka huvudmannens intressen.

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsbehandling är tillåten när överförmyndaren behandlar personuppgifter i myndighetsutövningen. Det kan vara bra att veta att dina personuppgifter framgår på registerutdrag, redovisningshandlingar och beslut som fattas av överförmyndaren.