Så här inleder du ditt uppdrag

Här hittar du information och resurser om hur du påbörjar ditt uppdrag.

När beslut har fattats av tingsrätt eller av Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd skickas ett registerutdrag till dig. Registerutdraget används som bevis på att du har rätt att företräda din huvudman. Det är nu dags att påbörja ditt uppdrag.