Byarundan i Skåne Tranås

Vandra längs upplysta gator och strädden i byamiljö, och ta del av en platsens historia.

Skåne Tranås by är ett stycke välbevarad kulturhistoria med många spännande byggnader, händelser och livsöden. Byarundan är en del i satsningen på att dela med sig av kulturarvet och den unika miljön. På utvalda platser längs byarundan är skyltar placerade, med text och bild, som berättar kort om platsens historia. Byarundan består inledande av tolv skyltar med bilder och text.

Rundan har sin startpunkt vid gamla smedjan (Helgonavägen/Diligensvägen).

Rundan är ungefär 2 kilometer lång i sin helhet och går längs hårdgjort underlag, vilket gör den tillgänglig även om man har ett fysiskt funktionshinder. Det är också enkelt att gå halva rundan om man så vill.

En skylt av trä utomhus i parkmiljö. Skylten beskriver friluftsaltaret som en gång fanns i byn.